Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-12-05/

Улаанбаатар -26.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух №
Сүлжээний насос №,2,3 Сүлжээний насос №1  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №1,2 Компрессор №3  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 6154Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 100Гкал
Түгээсэн дулаан 6054 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-120 Т2-60℃ Т1-120Т2-55℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  3800тн/цаг  3816 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  40 тн/цаг 40,8 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  195Мвт
Нүүрс 2150 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  156/160/150℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 12665/ 7 хоног
Давс  37200 кг /62хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ