Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-09-26/

Улаанбаатар -273.1 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2 Зуух №3  Зуух №1 
Сүлжээний насос №3 Сүлжээний насос №2,1 Сүлжээний насос 
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос 
Түүхий усны насос №1  Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос 
Компрессор №2 Компрессор №1,3 Компрессор 
Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 1395 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан  36 Гкал
Түгээсэн дулаан 1359 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-7.0, P-2.0 Ата P1-7.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-85, Т2-48℃ Т1-85, Т2-46℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  1367 тн/цаг  1374 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  40 тн/цаг  21 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  60 Мвт
Нүүрс  486 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  138 ℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс  13693 тн /28 хоног/ 
Давс  7800 кг /13 хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ