Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-08-10/

Улаанбаатар 22.1 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух  Зуух   Зуух №2 
Сүлжээний насос Сүлжээний насос  Сүлжээний насос №1,2,3
Нэмэлт усны насос  Нэмэлт усны насос  Нэмэлт усны насос №1,2
Түүхий усны насос  Түүхий усны насос  Түүхий усны насос №1,2
Компрессор  Компрессор  Компрессор №1,2,3
Хөргөлтийн усны насос  Хөргөлтийн усны насос  Хөргөлтийн усны насос №1,2

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан  - Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан  - Гкал
Түгээсэн дулаан  - Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-, P2- Ата P1-, P2- Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-, Т2-℃ Т1-, Т2-℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  - тн/цаг  - тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  - тн/цаг  - тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  - Мвт
Нүүрс  - Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур   ℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс  тн /- хоног/ 
Давс  кг /- хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ