Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2021-10-19/

Улаанбаатар -10.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1 Зуух №3,2             
Сүлжээний насос №1 Сүлжээний насос №2,3  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №2 Компрессор №3 Компрессор №1
Хөргөлтийн усны насос №1 Хөргөлтийн усны насос №2  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 2092.2 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 42 Гкал
Түгээсэн дулаан 2050.2 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-7.0, P2-2.0 Ата P1-7.0, P2-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-94, Т2-52 ℃ Т1-94, Т2-49 ℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт 1750 тн/цаг 1819.7 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 38 тн/цаг 20.8 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  69,26 Мвт
Нүүрс  671 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  140 ℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 11463 тн /16 хоног/
Давс 12600 кг /31 хоног/

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ