Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-02-03/

Улаанбаатар -30.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух №
Сүлжээний насос №2,3 Сүлжээний насос №1
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2,3 Компрессор №  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан  4730.9 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 71 Гкал
Түгээсэн дулаан 4659.9 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт   ДҮТ-Горим         Ажилласан Горим   
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.48, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-118 Т2-59℃ Т1-115 Т2-50.4℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт   3046.6 тн/цаг 2973 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 30 тн/цаг  0 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  146 Мвт
Нүүрс 1928 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур 149/154/159/℃
Азотын хий /NOx/ мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 15821тн/7.9хоног
Давс 9200кг/11.5хоног

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ