Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-03-25/

Улаанбаатар -21.9 °C

1. Тоноглолын мэдээ

Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №2,3 Зуух № №1
Сүлжээний насос №2,3 Сүлжээний насос №1  
Нэмэлт усны насос №2 Нэмэлт усны насос №1  
Түүхий усны насос №2 Түүхий усны насос №1  
Компрессор №2,3 Компрессор №1  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 4607 Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 67 Гкал
Түгээсэн дулаан 4540 Гкал

3. Сүлжээний усны параметр

Үзүүлэлт   ДҮТ-Горим         Ажилласан Горим   
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-106 Т2-56℃ Т1-106 Т2-48℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт   3746 тн/цаг 3249 тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 40 тн/цаг 49 тн/цаг

4. Зарцуулалтын мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан 147 Мвт
Нүүрс 1710 Тонн

5. Утааны хийн параметр

Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур 155/150/℃
Азотын хий /NOx/ мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/ мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ мг/м^3

6. Нөөцийн мэдээ

Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 10446 тн/5 хоног
Давс 5400 кг/9 хоног

Амгалан ДС

Амгалан ДС-ын технологийн процесс

Амгалан дулааны станцын 5 жилийн ой

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ ТҮҮХ