АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-Н 5 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ СПОРТЫН 5 ТӨРӨЛТ ТЭМЦЭЭН

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 5-Н ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ СПОРТЫН

5 ТӨРӨЛТ ТЭМЦЭЭН 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДӨР ГАНЦААРЧИЛСАН

                                  ТӨРЛӨӨР ЭХЭЛЛЭЭ.