ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГУУЛИЛТ

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН 2020.03.24-НИЙ ӨДРИЙН 16:00 ЦАГТ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ

ШИЛЖСЭН БЭЛТГЭЛ СУРГУУЛИЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. ТУС СУРГУУЛИЛТАД АМГАЛАН ДУЛААНЫ

СТАНЦ ТӨХК-ИЙН ӨДРИЙН 72, ЭЭЛЖИЙН 26 АЖИЛТНУУД ХАМРАГДЛАА.