"АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУУЛГА