1.  Ёс зүйн дүрэм 2021.12.28 А/162
 2. Хөдөлмөрийн дотоод журам 2022.04.15 А/69
 3. А-70 АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
 4. А-78 СПОРТ ЗААЛ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ
 5. А-100 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэх журам
 6. А-123 ХОР СААРМАГЖУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛГОХ ЖУРАМ
 7. ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ
 8. Мансууруулах бодис согтууруулах ундааны эсрэг бодлого мэдээлэл
 9. НЭГ БҮРИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ОЛГОЛТ, АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ
 10. ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
 11. ТЕХНОЛОГИЙН ХАМГААЛАЛТ ТАВИХ БОЛОН САЛГАХ, ШАЛГАХ ЖУРАМ
 12. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЗАХИАЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ
 13. ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 14. ХАМТЫН ГЭРЭЭ 2021-2022
 15. ХАМТЫН ГЭРЭЭ 2021-2022 НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ