Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан /2022.05.25/