Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, үйлчлүүлэгчийн нэр, хаяг

10-р сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, үйлчлүүлэгчийн нэр, хаяг