1. Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2022 оны 8-р сарын орон тооны судалгаа
  2. Ачаа тээврийн үйлчилгээ цахим
  3. Үнс хаях ДЦС-4
  4. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх
  5. Халуун агаар үлээгч тень
  6. Хими ус бэлтгэлийн системийн дижитал оролтын модул