1. Салбар зам арчлалт /Төмөр зөм/ 
  2. Үнс тээвэрлэх, хүлээн авах
  3. Эрчим хүч инженер сэтгүүл
  4. Түрээсийн гэрээ /үнс тээвэрлэх/