ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Тус алба нь станцын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хүрээнд батлагдсан захиалгын дагуу шаардлагатай бараа материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслээр түргэн шуурхай хангах байгууллагын орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тохижилтыг чанартай хийж гүйцэтгэх үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг болно.