АВТО, ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭСЭГ

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Байгууллагын эзэмшлийн нийт машин, механизмын тоноглолын ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, засвар шинэчлэлт болон дотоод хэрэгцээний сэлбэг хэрэгсэл, материалын нийлүүлэлтийг хариуцан, алба хэлтсийг машин механизмаар саадгүй хангах

 

                                                 

                                                  АВТО, ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭСЭГ.

Авто хүнд машин механизмын хэсэг нь технологийн болон үйлчилгээний автомашин механизмын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцсан зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй. Тус хэсэг нь Авто машины механизмын механик инженер, 17 жолооч, нийт 11 автомашин механизмтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.