Хоногийн мэдээ 2023.01.13

Тоноглолын мэдээ 
Ажилд Бэлтгэлд Засварт
Зуух №1,2,3 Зуух №
Сүлжээний насос №2,3 Сүлжээний насос №1
Нэмэлт усны насос №1 Нэмэлт усны насос №2  
Түүхий усны насос №1 Түүхий усны насос №2  
Компрессор №1,2,3 Компрессор №  
Хөргөлтийн усны насос №2 Хөргөлтийн усны насос №1  

 

Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт Хэмжээ
Үйлдвэрлэсэн дулаан 5910Гкал
Дотоод хэрэгцээний дулаан 80Гкал
Түгээсэн дулаан 5830Гкал

 

Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт           ДҮТ-Горим              Ажилласан Горим
Өгөх буцах усны даралт P1-8.5, P-2.0 Ата P1-8.5, P-2.0 Ата
Өгөх буцах усны температур Т1-120 Т2-60℃ Т1-120 Т2-56℃
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт  3946.6тн/цаг  3734тн/цаг
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт  40 тн/цаг 32.08тн/цаг

 

Зарцуулалтын мэдээ 
Үзүүлэлт Хэмжээ
Утааны хийн температур  145/152/154/℃
Азотын хий /NOx/  мг/м^3
Хүхрийн хий /SO2/  мг/м^3
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/   мг/м^3

 

Утааны хийн параметр 
Үзүүлэлт Хэмжээ
Цахилгаан  187Мвт
Нүүрс 2182 Тонн

 

Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт Хэмжээ
Нүүрс 8830 тн/ 4 хоног
Давс  17600 кг /22 хоног/