Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2019 -2022 оны техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд